Regulamin Świadczenia Usług Pralniczych

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem Świadczenia Usług Pralniczych obowiązującym w naszej firmie przed zleceniem usługi pralniczej.

 1. Przekazanie odzieży do prania w naszej pralni wodno-chemicznej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu Świadczenia usług pralniczych przez klienta.
 2. Metoda prania chemicznego może zostać zastosowana wyłącznie w stosunku do odzieży posiadającej oznakowanie fabryczne PA. W przypadku braku stosownego oznakowania metoda ta może zostać wykorzystywana na odpowiedzialność klienta i pralnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia.
 3. Termin wykonania usługi od momentu odebrania odzieży przez pralnie wynosi do 48 godzin chyba, że ustalono inaczej w momencie przekazania odzieży.
 4. Wysokość opłat za usługi według rodzaju określa cennik pralni.
 5. Płatność za usługę pobierana jest z góry w momencie przekazania odzieży do pralni.
 6. Pralnia zastrzega, że nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z odzieży, szczególnie gdy plamy są stare lub były uprzednio zapierane.
 7. Pralnia po wstępnych oględzinach odzieży zwraca klientowi uwagę na możliwość uszkodzenia odzieży (np. guzików, klamer, fliseliny, zamków, ściągaczy gumowych). Klient pozostawiając odzież do prania zdaje sobie sprawę z ryzyka ich uszkodzenia. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne uszkodzenia powyższego powstałe w skutek prania.
 8. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody w odzieży, których nie można było przewidzieć przed jej przyjęciem, wynikające np. z wadliwego farbowania, nanoszenia napisów drukowanych, zbiegania się materiału, impregnacji i innych ukrytych wad.
 9. W przypadku zagubienia lub trwałego zniszczenia odzieży pralnia zobowiązuje się zwrócić klientowi do 60% wartości rynkowej danej odzieży.
 10. Klient powinien odebrać pozostawioną odzież w umówionym terminie. W przypadku nie odebrania odzieży w ciągu 60 dni od umówionego terminu, zostanie ona oddana na cele charytatywne.
 11. Garderoba jest wydawana wyłącznie za okazaniem zlecenia.
 12. Pralnia zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi przed przyjęciem odzieży lub odstąpienia od realizacji usługi gdy jej wykonanie okaże się niemożliwe.
 13. Prawo do reklamacji przysługuje w dniu odbioru odzieży. Umotywowana reklamacja powinna zostać zgłoszona na piśmie w chwili odbioru garderoby. Brak pisemnej reklamacji oznacza brak zastrzeżeń ze strony klienta co do jakości wykonanej usługi i nie może stanowić w przyszłości podstawy do roszczeń reklamacyjnych.